Udmeldelse


Følg venligst nedenstående vejledning for udmeldelse:

  • Opsigelse skal ske skriftligt til medlem@sonderborgsquash.dk med en måneds varsel til udgangen af en måned. – Husk at oplyse medlemsnummer, navn og adresse.
  • Mød op i centeret for at få refunderet depositum for nøglebrikken. Er nøglebrikken ikke indleveret senest 1 måned efter medlemskabs udløb, betragtes denne, af klubben, som bortkommet.
  • Vi vil meget gerne vide hvorfor du melder dig ud – så vi kan blive bedre, og husk at du altid er velkommen i centeret igen.